Jaarverslag 2017

Vandaag is de trend om dialoog en ontmoeting op te geven. Het helpt toch niet en je verliest er je tijd mee. Bij Axcent denken we juist het omgekeerde. De ervaringen die u in dit rapport op uw weg zult tegenkomen getuigen daarvan.

Wat u dit jaar opnieuw wordt aangeboden is een rapport in twee delen. Het eerste vormt het omstandige activiteitenverslag van de jongerenwerking. Het tweede brengt verslag uit over de volwassenenwerking. Beide werkingen hebben in beginsel hun eigen doelgroep. Maar in het najaar 2017 sloegen ze de handen in elkaar voor een bijzondere dialoogreis naar het buitenland. Meer dan ooit zijn ze dus de twee onafscheidelijke longen van hetzelfde lichaam, Axcent vzw, een pluralistische en meertalige vereniging voor de interlevensbeschouwelijke dialoog die nu al meer dan 14 jaar actief is in Brussel.

We hopen dat u tijdens uw lectuur stilzwijgend kunt instemmen met onze bescheiden overtuiging dat we goed bezig zijn. Goede wijn behoeft geen krans.

Toch moeten we het ditmaal van de daken verkondigen:

Axcent heeft dringend bijkomende financiële middelen nodig! Het water komt ons aan de lippen!

Zonder nieuwe financiële steun houdt Axcent in zijn huidige vorm op te bestaan op 1 januari 2019. We doen er alles aan om de vereniging financieel naar rustiger wateren te loodsen. Uw concrete steun en voorspraak kunnen komende maanden het verschil maken.


Denis Leblond (voorzitter)
Jamnadas Gohil (ondervoorzitter)

Jaarverslag 2017
Attachment Size
AXCENT VZW jaarverslag 2017-N.pdf 1.8 MB
Bijlagen bij het jaarverslag 2017