Art, beauté, foi

À l’occasion du lancement de son programme interculturel I.T.OUCH’ le 30 novembre 2013, l’Institution Thérésienne (IT) invita Axcent pour un témoignage suivi par un échange entre trois porteurs d’initiatives interculturelles ou interconvictionnelles à Bruxelles.

lees meer

When something unexpected happens

Some time ago, it was on a Saturday afternoon, Axcent was invited to hold a brief lecture about art and music as a way of (re)discovering philosophical or religious meaning and of fostering interfaith dialogue. The occasion was the launch of I.T.OUCH’, an intercultural and interfaith programme of the Brussels based Institution Thérésienne.

lees meer

Why Transcendental Truth Still Matters

There is much reason to despair. Social fragmentation, excessive individualism, global and local competitiveness, disengagement, utilitarianism, feverish consumption, instrumentalization of beauty and goodness for economic purposes: these would remain very abstract concepts indeed, if the people engaged on the ground did not know that underneath these words many forms of human suffering are hidden, such as unemployment, work-related depression, poverty, social and cultural exclusion and deepening inequalities.

lees meer

Modus Operandi

Zo kleinschalig en lokaal als Axcents verzet tegen de sociaal-economische gang van zaken ook is, het kan niet om de complexiteit van de uitdagingen heen. Die complexiteit mag ons niet verlammen, maar ze mag ons evenmin bij wijze van vlucht vooruit tot impulsief activisme aansporen waarbij iedere vorm van actie verkieslijker zou zijn dan helemaal geen actie.

lees meer

Uitgangspunt

Tussen de talloze grootstedelijke complicaties die de sociale cohesie in gevaar brengen, legt de volwassenenwerking van Axcent vzw zich toe op de verhouding tussen religie, levensovertuiging en economie. Daarmee is de vereniging niet aan haar proefstuk toe. In het verleden bracht ze dit onderwerp indirect ter tafel met afgeleide thema’s als dakloosheid, armoede en sans-papiers.

lees meer

Afgelopen events

Workshop jodendom en economie

Hebben religie en levensovertuiging met economie te maken? Anne De Potter vindt van wel en staat daarin niet alleen. Op uitnodi...

lees meer

Ceremonie voor de straatdoden

Op 25 april 2018 is het weer zo ver. Dan gedenken wij de dood van mannen en vrouwen, vaak nog heel jong, die in de loop van 201...

lees meer

Boeddhisme en economie

Hoe denkt een boeddhist over de economie vandaag? Hoe verhoudt hij zich tot onze manier van produceren en consumeren? Op welke ...

lees meer

Rondetafelgesprek

Nu is het uw beurt om het woord te nemen! Op 26 oktober zijn we te gast in het Maison Josefa voor de eerste van een nieuw seiz...

lees meer

Islam en dialoog

Samen met moslims en niet-moslims werkt Axcent aan de dialoog met de islam, maar ook binnen de islam. U verneemt er later mee...

lees meer

Herdenking straatdoden

De jaarlijkse ceremonie ter herdenking van de straatdoden in Brussel gaat dit jaar door op 3 mei 2017 om 11u, in het stadhuis v...

lees meer

Lezing Naima El Makrini

.

lees meer
Vormingsgroep consumptie

Vormingsgroep consumptie

Axcent is, in samenwerking met Cefoc (Centre de formation Cardijn), gestart met een volwassenenvormingsgroep rond het thema con...

lees meer

Vrijheid, gelijkheid, bezit: verenigbaar trio?

Een gesprek tussen twee christenen.

lees meer

Résistances. Alternatives interconvictionnelles au néo-libéralisme

Hoezo, geen alternatief voor de mensonterende idee-fixe van winst, bruto nationaal product en consumptie? Geen alternatief voor de schreeuwende ongelijkheid?

lees meer