Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog in Brussel

Believe it or not, it matters!

 

Wat is Axcent vzw ?

 • Axcent vzw is een pluralistische vereniging in Brussel (Sint-Joost) die inspeelt op de religieuze en levensbeschouwelijke rijkdom en complexiteit van de grootstedelijke samenleving. Axcent wordt erkend en gesteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).
 • Axcent vzw hoopt bij te dragen aan dialoog én samenwerking tussen personen en gemeenschappen met een verschillende levensovertuiging in een geglobaliseerde maatschappij waar velen op zoek zijn naar zichzelf én naar de anderen.
 • Axcent vzw wil de brug slaan tussen levensbeschouwelijke gemeenschappen, verenigingen uit het middenveld en de overheid.
 • Op die manier hoopt Axcent vzw zijn bescheiden bijdrage te leveren aan een meer vreedzame Brusselse samenleving. 

Axcent vzw neemt het op voor :

 • een multiculturele samenleving waar collectief en individueel beleefde levensovertuigingen hun legitieme rol spelen;
 • een politieke overheid die ruimte schept voor het ethische, emancipatorische en maatschappelijke potentieel in georganiseerde levensbeschouwingen zonder deze te instrumentaliseren;
 • levensbeschouwelijke gemeenschappen die vertrouwd zijn met de paradox van de multiculturele en geseculariseerde samenleving, waarin “absolute” waarden een relatieve plaats innemen tussen andere “absolute” waarden;
 • ngo’s, socio-culturele verenigingen en andere spelers in het maatschappelijke middenveld die  geloof en levensovertuiging als een mogelijke drijfkracht in hun werking integreren.

Axcent vzw organiseert of produceert:

 • interlevensbeschouwelijke conferenties en debatten rond spirituele  en filosofische onderwerpen;
 • interlevensbeschouwelijke ontmoetingen rond  “seculiere” thema’s als armoede, globalisering en bejaard-zijn;
 • bezoeken aan levensbeschouwelijke ontmoetingsplaatsen;
 • muzikale, artistieke en culinaire evenementen waar iedere levensovertuiging zich van haar mooiste kant toont;
 • kleine publicaties;
 • documentaire films die bijdragen tot de normalisering van religies en levensovertuigingen in Brussel.

Axcent vzw gaat ook jong!

 • Axcent vzw organiseert activiteiten en projecten waar jongeren kunnen ontdekken, proeven en delen rond levensbeschouwing en interlevensbeschouwelijke dialoog.
 • Axcent vzw luistert naar jongeren en betrekt hen actief bij het uitdenken, programmeren en opzetten van initiatieven rond levensbeschouwing en interlevensbeschouwelijke dialoog.
 • Axcent vzw werkt aan middelen en methodieken voor de organisatie van interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog met jongeren binnen het onderwijs en de vrije tijd. Hiervoor werkt Axcent vzw samen met jeugdwerkers, leerkrachten, inspecteurs, academici en natuurlijk ook jongeren.