Jaarverslag 2020

2020 begon goed, de planning voor het voorjaar zat vol met bezoeken en stadsspelen, een eerste “Dag van de Interlevensbeschouwelijke Dialoog”, een nieuwe editie van “Diversi-Date’”, een activiteit tijdens “Interlitratour”, een workshop bij BON…

En toen kwam de eerste lockdown.

Het mag geen verrassing zijn dat de coronapandemie een immense impact had op de werking van Axcent. De contacten werden beperkt, digitale dialoog werd de norm.

Maar corona bracht ook onverwachte mogelijkheden mee. De geschrapte activiteiten zorgden voor meer tijd en focus. Om het stadsspel eens een update te geven en in lijn te brengen met een stad in beweging. Om werk te maken van een integriteitsbeleid voor de organisatie. Om nieuwe projectdossiers te schrijven rond dialoog op school en het werken met nieuwkomers. Met resultaat, want in september startte het nieuwe project “Interlevensbeschouwelijke dialoog op school” met Justine Van Stichel als nieuwe projectmedewerker. Je leest er meer over verderop in dit verslag, maar nu vooral dit:

Welkom Justine!

Brussel, maart 2021

Jaarverslag 2019