Dialoog op school

werken aan interlevensbeschouwelijke dialoog en ILC's in de klas