Integriteitsbeleid

Axcent zet bewust in op een omgeving waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag en waar dit - mocht het zich toch voordoen - ernstig genomen wordt en adequaat aangepakt wordt. Opdat iedereen, jong en oud, in dialoog kan treden in een respectvolle, veilige en zorgzame omgeving.

Daarom werd binnen Axcent een integriteitsbeleid uitgeschreven en geïmplementeerd en een aanspreekpunt integriteit geïnstalleerd. 

Met vragen of meldingen over verbale of fysieke agressie, discriminatie, racisme, pesten, ongewenst seksueel gedrag of ander grensoverschrijdend gedrag kan je terecht bij volgende aanspreekpersoon integriteit:

Douwe Boelens - bereikbaar via mail op aanspreekpersoon@axcent.org

Bij afwezigheid van Douwe Boelens wordt de rol van aanspreekpersoon integriteit opgenomen door Olivier Faelens. Olivier is bereikbaar via hetzelfde e-mailadres.

Elke melding wordt vertrouwelijk behandeld.

Download hier het integriteitsbeleid en het charter