Diversi-Date

150 leerlingen, 4 workshops, 1 doel.

Op vrijdag 29 maart 2019 waren honderd leerlingen uit het secundair onderwijs (5de jaar) te gast in Schaarbeek, op de campus Gezinswetenschappen van de Odisee Hogeschool.

Het doel?

Op een laagdrempelige manier in dialoog gaan met elkaar via vier niet-talige methodieken (spel, koken, muziek en verhalen).

Diversi-Date stimuleert de jongeren tot tolerantie, openheid, respect en zelfvertrouwen in verband met levensbeschouwing. Zo kunnen de jongeren een positief beeld over hun eigen levensbeschouwing ontwikkelen. En een positief zelfbeeld kan hen in staat stellen om te handelen met respect voor de ander en de brede samenleving.