Axcent gaat jong

Zonder het heden uit het oog te verliezen, trekt Axcent voluit de kaart van de toekomst. Jongeren (vanaf 16 jaar) worden actief bij de werking betrokken.

In een samenleving waar conversaties over religie en levensovertuiging de banaliteit en oppervlakkigheid vaak niet overstijgen, biedt Axcent jongeren de mogelijkheid om in een veilige setting hun diepere gedachten, vragen en bekommernissen te uiten. En voor de volwassenen van morgen begint de dialoog vandaag. Axcent wil echte kennismaking stimuleren, gebaseerd op persoonlijke contacten en verdergaand dan louter vrijblijvende virtuele woorden.

Het wordt een periode van experimenteren en ontdekken. Als interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog al geen vanzelfsprekend thema is voor volwassenen, wat dan met de eigenzinnige en wispelturige jeugd? Axcent zal op zoek moeten gaan naar inventieve manieren om jongeren bij de werking te betrekken. Door in te spelen op hun alledaagse bekommernissen en hun kortstondige enthousiasme, maar eveneens door jongeren voorbij de wanden van de eigen leefwereld te laten kijken en hun kortstondige enthousiasme proberen om te zetten in een langdurig engagement.

OP HET PROGRAMMA

Axcent voerde tussen januari 2013 en februari 2014 een bevraging uit in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel rond jongeren, levensbeschouwing en interlevensbeschouwelijke dialoog. Ter vergelijking werden ook enkele scholen in Vlaanderen bevraagd. De meest opmerkelijke conclusies bundelden we samen in een brochure, die in papieren of elektronische vorm te verkrijgen is.

Wil jij een exemplaar? De elektronische brochure stellen we gratis ter beschikking op de website. Voor de papieren versie vragen we een bijdrage van 2 euro per exemplaar (excl. verzendkosten). Indien je graag een of meerdere exemplaren wenst, gelieve dan een seintje te geven via info@axcent.org met als titel ‘brochure’. (Opgelet: de brochure bestaat wel enkel in het Nederlands!)

Daarnaast maakte Axcent de dvd "ik levensbeschouw jou - jongeren aan het woord over levensbeschouwing en dialoog" waarin 37 jongeren met diverse levensbeschouwingen getuigen over hun twijfels en overtuigingen in verband met levensbeschouwing. 

Iets voor jouw les of activiteit? De dvd 'ik levensbeschouw jou' is verkrijgbaar bij Axcent aan de prijs van 15 euro (+ verzendkosten). Stuur een mailtje naar info@axcent.org met vermelding van je naam en adresgegevens. Vervolgens ontvang je van ons een factuur. Je bestelling wordt opgestuurd nadat we de betaling van de factuur ontvangen hebben.

Daarnaast heeft Axcent ook verschillende andere activiteiten op het programma, zoals bezoeken aan levensbeschouwelijke plaatsen, een interlevensbeschouwelijke klasuitwisseling en een interlevensbeschouwelijk stadsspel. Het volledige aanbod lees je onder 'jeugd'