Vrijheid, gelijkheid, bezit: verenigbaar trio?

Een gesprek tussen twee christenen.

Sinds de jaren ’80 wordt de ongelijkheid in Europa alsmaar groter. Sommigen menen zelfs dat de leuze van de Franse Revolutie dringend moet worden omgegooid: minder vrijheid en meer gelijkheid en broederschap. Of anders uitgedrukt: minder bezit en méér solidariteit.

Is bezit heilig en onaantastbaar, zoals sommigen beweren? Of is het diefstal, zoals anderen beweren?

Nicolas Bardos, economist, en Ignace Berten, theoloog, kruisen de degens. Het gesprek wordt begeleid door Christof Grootaers (coordinator Axcent vzw)

Plaats : Brusselse Dominicanen, Renaissancelaan 40 – 1000 Brussel

Datum : Dinsdag 27 januari 2015 om 20u15

Prijs: 5 euro

Info : GSM: 0472/552 511 (Axcent vzw) – Tel: 02 /743.09.60 (Dominicanen)