Diversi-Date

120 Brusselse leerlingen, 3 workshops, 1 doel

Op vrijdag 23 maart waren honderd leerlingen uit het Brussels secundair onderwijs (5de jaar TSO, humane richtingen) te gast in Schaarbeek, op de campus van de Odisee-hogeschool.

Het doel?

Op een laagdrempelige manier in dialoog gaan met elkaar via drie niet-talige methodieken (spel, koken en verhalen).

Diversi-Date stimuleert de jongeren tot tolerantie, openheid, respect en zelfvertrouwen in verband met levensbeschouwing. Zo kunnen de jongeren een positief beeld over hun eigen levensbeschouwing ontwikkelen. En een positief zelfbeeld kan hen in staat stellen om te handelen met respect voor de ander en de brede samenleving.