Dag van de Interlevensbeschouwelijke Dialoog

Tijdens de Dag van de Interlevensbeschouwelijke Dialoog wordt dialoog en kennismaking tussen verschillende levensbeschouwingen een dag lang in de kijker gezet op school. De volledige school is hierin betrokken: leerlingen, leerkrachten, directies en ander onderwijspersoneel. Op deze manier creëren we een verbindend dialoogverhaal voor heel de school, als voorafspiegeling voor een meer verdraagzame samenleving.

DOEL

Axcent wil leerlingen nieuwsgierig maken naar de levensbeschouwelijke “ander”, deze wordt als volwaardig gezien, wordt op een evenwaardige manier benaderd en volledig serieus genomen.  

Daarnaast wil Axcent leerkrachten en ander onderwijspersoneel in hun kracht zetten. Leerkrachten krijgen de nodige ondersteuning om interlevensbeschouwelijke initiatieven uit te werken. Zo krijgen ze meer vertrouwen in de eigen vaardigheden om te komen tot interlevensbeschouwelijke dialoog.

AAN DE SLAG

De Dag van de Interlevensbeschouwelijke Dialoog is maatwerk, op maat van de school. Toch werken we steeds binnen volgend kader:

  • voorbereidingstraject met alle geïnteresseerden (leerkrachten, maar ook leerlingen), realisatie met de volledige school
  • thematisch werken: we zoeken een rode draad om de verschillende initiatieven met elkaar te verbinden
  • 1 dag, 1 school

IETS VOOR JOU?

Aangezien de Dag maatwerk is, zijn veel varianten mogelijk. Wat dacht je van een week van de dialoog? Of een dag met verschillende scholen? Of misschien hebben de laatstejaarsstudenten wel zin om zo'n dag ineen te steken?

Zin om erin te vliegen? Laat het weten via fien.axcent@gmail.com

 

Momenteel loopt een eerste traject met OKAN Anneessens-Funck in Brussel. Binnenkort vind je hier enkele ervaringen uit de praktijk.

Voorstelling project