Jaarverslag 2019

We schreven al eerder dat de vereniging voor existentiële uitdagingen stond en heel wat moeite had om financieel het hoofd boven water te houden. De uitgebreide zoektocht naar middelen om het voortbestaan van de vereniging te verzekeren, leverde niets op.

Eind september 2019 gebeurde het echt. Na 15 jaar in dienst moest Christof Grootaers, stichtend lid en coördinator van Axcent, wegens een gebrek aan financiële middelen de vereniging verlaten. Fien Ingelbrecht, projectcoördinator voor de jongerenwerking blijft wel in dienst. 

Maar Axcent blijft doorgaan, nu meer dan ooit. Want in tijden van desinformatie, oneliners, onbegrip en polarisatie, is het een noodzaak om te blijven werken aan ontmoeting en verbinding, aan diepgang en oprechte dialoog, zeker rond een thema als levensbeschouwing. 

Dit kan Axcent niet alleen, we bundelen hiervoor de krachten met iedereen die hier samen met ons in blijft geloven. Samen dragen we ons steentje bij om van Brussel een betere stad te maken, een stad waar echt samenleven mogelijk is.

Believe it or not, it still matters.

Brussel, maart 2020