Testimonial

Sabah beschrijft haar ervaringen met het stadsspel BXL - Brussel eXtra Levensbeschouwelijk

Op vrijdag 3 mei kreeg ik de kans om het stadsspel te spelen met de leerlingen van het Don Bosco Technisch Instituut in Sint-Pieters-Woluwe. 

Het stadsspel begon van het Centraal Station, waar alle regels van het spel werden uitgelegd. Bovendien kregen studenten ook kaartjes waarop een naam van een persoon en uitleg over zijn of haar religie stond. Kort gezegd waren dit de regels:

Leerlingen navigeren zelf naar verschillende levensbeschouwelijke locaties op basis van de kaart dat zij krijgen. Bij elke locatie én onderweg naar de locatie moet de groep opdrachten doen. Als zij erin slagen om deze goed te doen krijgen zij ofwel een weetje dat voor de eindquiz nuttig zal zijn, ofwel punten.

Onze eerste locatie werd de Finisterraekerk. Onderweg stopten wij om een opdrachten te doen. Bij die eerste opdracht moesten de leerlingen aan de hand van foto’s bepalen welke vrouwen (die allemaal een hoofddoek droegen) bij welke levensbeschouwing behoorde. De leerlingen vonden dit een uitdaging en hadden de neiging om bij de meeste foto’s "islam" te zeggen. Toen ik hen de antwoorden liet weten, zagen de leerlingen in dat er verschillende levensbeschouwingen waren waarin vrouwen een hoofddoek droegen en dat er bovendien ook binnen én traditie diversiteit was over hoe het gedragen wordt.

Toen wij bij de kerk aankwamen kreeg de groep nog een opdrachtje. Ze moesten mensen observeren op straat en een verhaaltje of scenario verzinnen en vertellen over welk levensbeschouwelijk onderwerp deze mensen bezig zijn. En dit op basis van gebaren, kleren of andere trekken. De groep kreeg hiervoor 5 minuten. Ik vond het wel grappig dat de eerste plaats waar alle jongens van de groep gingen de Quick was, om zelf eten te gaan halen. De verhalen die zij mij vertelden waren goed nagedacht, bijvoorbeeld:

“ wij zagen een oude vrouw die heel ziek leek…alsof zij een ziekte heeft ofzo…misschien kanker. En zij was met een klein meisje. Wij denken dat die oude vrouw ziek is en daarom heel veel tijd met haar kleindochter wil doorbrengen”

Onze volgende locatie werd de Begijnhofkerk. Daar bevindt zich een drenkelingengraf die symbool staat voor de 17.000 vluchtelingen die tijdens hun overtocht naar Europa, gestorven zijn. Onderweg kregen de leerlingen de opdracht om na te denken over wat een drenkelingengraf zou betekenen en wat de bedoeling ervan zou zijn in een kerk. In het begin was het moeilijk voor de leerlingen om te bepalen wat het zou betekenen, maar eens ze de kerk binnen gingen werd het snel duidelijk. De groep nam ook rustig de tijd om de kerk te bezoeken.

Hierna kwam één van mijn favoriete opdracht van de hele dag. Terwijl we onderweg naar de volgende locatie gingen moesten de leerlingen de zin “Doe niet aan een ander wat je zelf niet wil” in zo veel mogelijk talen  vertalen, voor elke taal kregen zij een halve puntje. Voor dat ik het wist hadden zij met behulp van google translate, de zin in meer dan 10 talen vertaald. Dit telde natuurlijk niet. Toch waren zij in staat om zelf in 7 talen deze zin te vertalen en nog punten te verzamelen.

Aan de volgende locatie namelijk de Sint-Katelijnekerk kwamen wij de andere groep tegen. Omdat we daar niet als eerste stonden hebben wij van de andere groep een opdracht gekregen, die helaas slechts door één lid van onze groep gelukt is...wij moesten in de meditatie positie van boeddhisten gaan zitten! Opdracht mislukt en de punten gingen naar de andere groep.

De voorlaatste locatie was een moskee die Omar Ben Khattab heet. Aan de locatie kregen de leerlingen eerst informatie over de persoon waar de moskee naar genoemd is. De leerkracht vroeg dan aan de groep om de 5 pijlers van de Islam te noemen. Dit was gemakkelijk voor de meesten gezien zij ook moslims waren. Onderweg naar de volgende locatie namelijk huisVanDeMens moest de groep nog een leuke opdracht doen. 5 moppen over levensbeschouwing vertellen. Ik vond het opmerkelijk dat niemand daar moeite mee had. Iedereen begon snel moppen te bedenken en van hun moedertaal naar het Nederlands te vertalen. Ik voeg één mop hier toe:

“Welke geluid maakt een Turk als die van de trap valt?" Antwoord: Durum Durum Durum”

Merk je trouwens op dat levensbeschouwing hier snel verandert in cultuur?

Tot mij verassing was het huisvandeMens Brussel niet helemaal onbekend voor sommige leerlingen. Ze wisten zelfs, zonder de kaart te raadplegen waar het zich bevond. Hier hebben de leerlingen het klein telefoonspel gespeeld, ze moesten een zin aan elkaar doorzeggen en hopen dat deze op het einde nog verstaanbaar was. Maar let op, verkeerde interpretaties, ook over levensbeschouwing, zijn snel gebeurd!

Tot slot trokken we naar onze eindbestemming om de eindquiz te spelen. Helaas had onze groep een paar vragen fout en verloren wij het spel. Maar als ik uiteindelijk zie hoeveel de leerlingen bijgeleerd hebben over levensbeschouwingen en dialoog, denk ik dat we allemaal gewonnen hebben! 

 

Sabah, 17 mei 2019