Jaarverslag 2016

Wat voor u ligt is een rapport in twee delen. Het eerste vormt het activiteitenverslag van de jongerenwerking. Het tweede brengt verslag uit over de volwassenenwerking. Beide werkingen hebben hun eigen dynamiek, methodiek en publiek. Maar ze zijn als de twee onafscheidelijke longen van hetzelfde lichaam, Axcent vzw, een vereniging voor de interlevensbeschouwelijke dialoog die nu al meer dan 13 jaar actief is in Brussel.

Opnieuw kunnen beide werkingen terugblikken op een vruchtbaar jaar. U kunt er zich zelf van vergewissen.

Het team van Axcent
Brussel, 6 maart 2017

Jaarverslag 2016

Download hier het jaarverslag 2016

Attachment Size
AXCENT VZW jaarverslag 2016-N.pdf 1.79 MB
Ontdek de drie werkingen van Axcent